ISO 7010 / EN 7010

EN 7010 volgt ISO 7010

Met ingang van 1 januari 2013 heeft Europa de door ISO 7010 in 2003 opgestelde lijn voor veiligheidssignalisatie en de daarbij behorende pictogrammen als norm aangenomen. Daarmee wordt EN (Europese Norm) 7010 de nieuwe en wettelijke standaard in veiligheidsbewegwijzering. Hiermee is tevens een einde gekomen aan een lange periode van onduidelijkheid op het gebied van standaardisering en normering. Alle oude standaards komen hiermee te vervallen.

ISO 7010: voor iedereen herkenbare aanduidingen

Steeds meer mensen bewegen zich over landsgrenzen o.a. als toerist of in verband met werk. En overal worden we geconfronteerd met informatie, waaronder veiligheidssignalisatie. Veiligheidsaanduidingen die alleen op tekst zijn gebaseerd bieden dus in steeds meer gevallen onvoldoende duidelijkheid.

Een algemeen herkenbare standaard werd onderzocht, waarbij het grafische beeld (vorm, kleur en afbeelding) bepalend moet zijn voor de herkenbaarheid van de boodschap. Tevens werd tijdens het zoeken naar een standaard ruim aandacht gegeven aan mogelijke problemen die zouden kunnen ontstaan voor mensen met slecht zicht, lees- of soortgelijke problemen.
ISO (International Organisation for Standardisation) bepaalde met de standaard 7010 de vormen, kleuren en grafische symbolen voor veiligheidssignalisatie. Nieuwe, algemene en beter herkenbare afbeeldingen werden in heel Europa getest en vervolgens als nieuwe standaard geïntroduceerd.

ISO biedt met de norm ISO 7010 een nieuwe internationale standaard van voor iedereen eenvoudig herkenbare symbolen op het gebied van veiligheidssignalisatie.

Overgangsperiode bij invoering nieuwe symbolen

Het is niet nodig om de reeds aanwezig en voor 1 januari 2013 aangebrachte veiligheidssignalisatie te vervangen door nieuwe. Wel wordt er vanuit gegaan dat vanaf 1 januari 2013 alle nieuw aangebrachte symbolen voldoen aan EN 7010.

ARBO en veiligheidssignalisatie

EN 7010 wordt op korte termijn vastgelegd in wetgeving. Dit houdt in dat ook de ARBO de ISO 7010/EN 7010 normering geheel zal volgen.